2018/06/13

2018ko EUSKARA PIZTUZ
2018ko Euskara Piztuz ekitaldietan bertsoak entzun ditugu, antzezlanak ikusi, kantak entzun eta hamaika gehiago… eta denak gure Barakaldoko ikasleentzat zuzenduta. Hau poza! Argazkian ikusten dena baino gehiago dago: proposamenak adostu, bilerak egin, udaletxekoekin bildu, laguntzak eskatu, antolatu eta bukatzeko… eskolako inplikazioa lortu!

ZORIONAK!

2018/05/17

Maiatzaren 17a: LGTBfobiaren aurkako Nazioarteko eguna
L: lesbiana
G: gay
B: bisexual
T: transexual, transgénero, travesti
I:  intersexual
Q: queer, sin clasificar


     Borgesek esan zuenez, “dena dago Platon-engan eta Aristoteles-engan”, hain bikaina izan ziren filosofo hauen emaitzak giza-pentsamendurako. Eta, egia esan, idiosinkrasiei begiratzen badiegu, agian esan daiteke emakumearen portaera Platon-engandik hurbilagoa dela (“barnetik” behatzea mundua) eta gizonaren portaera Aristoteles-engandik gehiago ekarria (“kanpotik” behatzea mundua), nahiz eta, edozein eredu albora utzita, nork bere nortasuna sortu, nahi izango duen moduan, zeren hauxe baita, azken finean, pertsonaren askatasuna lortzea. 

Gure mintegietan eta ikastaroetan sexu- desberdintasunaren inguruan beti eztabaida interesgarriak pizten dira, intimitate sakona konprometituta dago eta (badira eztabaidak, Europan bertan ere, leku hurbila aipatzeagatik, sortu direnak). Horrela, maiz agertzen dira zalantzak eta galderak:

-          “Pertsona guztiekin tratu igualitarioa defendatu arren, emakume baten eta gizon baten arteko harremanak (emakume libre baten eta gizon libre baten artean gertatzen direnak, ulertuta, noski) “funtsezko erlazioa” betetzen dutela esan daiteke?...”
-          “ Ni transexuala naiz, eta nire bizitzarako askatasunaren pareko baldintzak eta begirunea nahi ditut…”
-          “Ni heterosexuala naiz, beste aukerako sexu portaerak errespetatzen ditut, baina molestatzen nau “heterosexualitate normatibizatuaren” partaidea naizela beste  batzuek esaten dutenean, ni talde batean inskribatuz…”

-          Etab.: badira, soilik, sortzen diren eztabaida hauen agerpen gutxi batzuk.

Hezkuntza Sailak sexu desberdintasunaren gaian sakondu du, ikastetxeetan aztertzea bultzatu du,  eta ikasturte honetan lantzeko LGBTenganako bullying-aren aurkako ikastunitate bat proposatu du, non berebiziko garrantzia hartzen baitute ikasle lekukoek. 

Avanzar en la legitimación de la diversidad y libertad sexual es el camino para ampliar la libertad personal en esta materia, la propia y la de los demás. El tema de dedicación elegido este año es: solidaridad y alianzas.


2018/03/06

MARTXOAK 8: BERDINTASUNA ERAIKITZEN DUGU

    “Berdintasuna eraikitzen dugu”  da Hezkuntza Sailak ateratako proposamen didaktikoaren izenburua. Proposamen honen helburuak honakoak ditugu:


·         Zaintza eta etxeko lanak zeinek betetzen dituen ohartu, arreta horretan jarriz,

elkarrerantzukizunez jokatzen den jakiteko.

·         Feminizatuta edo maskulinizatuta dauden ogibideetaz ohartzea, hauek aztertuz,

egoera diskriminatzaileak direla konturatzeko.

·         Jarrera aldaketak sustatu elkarrerantzukizunean oinarritutako harremanak ezarri

ditzaten.

·         Lan erreproduktiboa ezinbestekoa dela baloratu gizartea garatzeko.

·         Pertsonek betetzen ditugun espazioak zein ogibideek generorik ote duten

hausnartu, genero estereotipoek aukera askatasuna mugatzen dutela ohartzeko.·         Visibilizar el trabajo doméstico y de cuidado para valorarlo y entender que son

tareas para compartir entre hombres y mujeres.

·         Reflexionar sobre las profesiones feminizadas y masculinizadas para

comprender que son realidades discriminatorias.

·         Promover el cambio de actitudes para establecer relaciones basadas en la

corresponsabilidad.

·         Valorar el trabajo reproductivo como trabajo necesario para el funcionamiento

de la sociedad.

·         Reflexionar acerca de los distintos espacios públicos y privados que ocupan las

personas para reconocer cómo los estereotipos obstaculizan la libertad de

elección.
Helburu hauei jarraituz, zenbait jarduera eta ebaluziorako irizpideak ere proposatzen dira LH eta DBHko ikasleekin lantzeko. 

En relación con estos objetivos, se proponen también varias actividades y criterios de evaluación para trabajarlos con los alumn@s de Primaria y de Secundaria.

2017/11/24

Azaroak 25: Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaEmakumearen kontra bortizkeria erauzteko gizartearen kanpainak oso ondo daude, baina efektu puntuala izan ohi dute. Hau HEZIKETAREN bitartez soilik konpon daitekeen arazoa da.Helburuak:


·         Irakasleekin eta ikasleekin indarkeria sexistarekin zerikusia duten eguneroko
interakzioei eta egoerei buruz gogoeta egitea.

·         Lekukoen paperari buruz sentsibilizatzea.

·         Genero-indarkeria prebenitzea

·         Azaroak 25ean, hezkuntza komunitate osoaren erantzun trinkoa ikustaraztea
indarkeria sexistaren kontra.