2014/11/21

AZAROAREN 25a: EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA


Data hau ezezagunagoa da  martxoaren 8koa baino, baina pixkanaka pixkanaka finkatuz doa,  batez ere ikastetxeetan, jarduera desberdinak emakumearen kontrako bortizkeriaren inguruan egiten direlarik.

Gai hau tratatu dugu Berritzeguneko Hezkidetza mintegian ere. Partaideok ikuspuntuak elkartrukatu ditugu gure ikasleekin lan egiteko egokiagoa denari buruz (gure ikasleekin, baita ere beste hezkuntza elkarkideekin).

Egia da, emakumearentzako tratu txar fisiko edo psikologikoari buruzko ikerketek arazo larriaren aurrean gaudela frogatu arren (Europa osoan, ingurune hurbilena aipatzeagatik), ikasleek errealitate gaitzesgarri hau berena ez den zerbaitetzat jotzeko joera dutela, jende helduarekin zer ikusirik duen arazotzat, ez beraiekin eta, kasurik txarrenean, beren etxeetan gertatzen ari daitekeen arazotzat.

Hala ere, adituek nerabeen artean ezezko portaerak ikus daitezkeela seinalatzen dute, kontrolatzeko edo beste pertsonaren gaineko indarra egiteko nahiarekin lotuta (bereziki, bikoteak direnean), etorkizunean agerian agertuko den jokaera bortitz gordinaren hastapena diren jarrerak.

Nahiz eta nerabeek, oro har,  bikote-erlazioaren ideia erromantikoa izan (batez ere neskek), bestea kontrolatzeko nahi hau ezezkoa dela ulertarazi behar diegu eta ez duela maitasunarekin ikusi behar.

Bada, ikasleekin landu behar dugun gaia da,  batez ere teknologia berrien potentzialtasunarekin larriagotzen den gaia delako:   bestearengan boterea erakusteko asmoz, telefono mugikorraren etengabeko erabileraren bitartez, WhatsApp-aren bidez, sare sozialetako bere edo besteen askatasunaren aurkako erasoak... etab.


Esta fecha es menos conocida que la del 8 de marzo, pero poco a poco va afianzándose sobre todo en los centros educativos, donde se realizan distintas actividades en torno a la violencia contra la mujer.

También lo hemos tratado en el seminario de Coeducación del Berritzegune, intercambiando puntos de vista sobre lo que creemos que es más conveniente para trabajar con nuestros alumn@s (con nuestros alumnos, y con los restantes agentes educativos también).

Lo cierto es que, si bien los estudios sobre el maltrato físico o psicológico a la mujer demuestran que estamos ante un problema grave (por hablar del entorno más próximo, en toda Europa), los chaval@s tienden a considerar esta execrable realidad como algo ajeno,  como algo que no les corresponde, que le sucede a la gente adulta, que, en el peor de los casos, puede estar sucediendo en sus casas.

Sin embargo, los expertos indican que entre los adolescentes se pueden observar ya formas de comportamiento, ligadas al deseo de controlar o ejercer fuerza sobre la otra persona (en particular, cuando se trata de parejas), actitudes que son la antesala de conductas violentas que se pondrán ampliamente de manifiesto en un futuro.

Aunque los adolescentes tengan, en general, una idea romántica de la relación de pareja (sobre todo ellas), hay que hacerles entender que este intento de control es negativo y nada tiene que ver con el amor.

Hay, pues, que trabajar este tema en clase, que, en el caso de nuestros estudiantes, se agrava con la potencialidad de las nuevas tecnologías: controlar los movimientos del otr@ mediante el uso constante del móvil, el WhatsApp, los ataques a la libertad propia y ajena en las redes sociales… etc.

2014/11/20

UNESCOak azaroaren hirugarren osteguna ezarrita dauka Filosofiaren eguna ospatzeko


Hots, gaur, Azaroaren 20a, Filosofiaren eguna da

Erakunde honek berak dioenez, filosofiaren ikasketak pentsamendu kritikoa eta independientea garatzen ditu, arrazoietan oinarrituta, eta munduaren ulermen hobearen aldeko diziplina dugu, bakea eta tolerantzia bultzatuz.

Urte honetako gai orokorra hauxe da: “Gizarteko aldaketa eta kulturen arteko elkarrizketa”, eta gai honen inguruko zenbait jarduera gauzatuko dira mundu osoan.


Egun hauetan, Emilio Lledó filosofo eta humanistak (Sevilla, 1927)  Letren Nazio Saria irabazi du eta Ignacio Camacho kazetariak hitz ederrak eskaintzen dizkio “Logos-aren maisua” izendutako artikulu batean (ABC, 14-11-19):

(… Emilio Lledó es un filósofo de esa filosofía imprescindible. Un hombre que genera a su alrededor el antiguo respeto de los sabios capaces de encender luces de la razón con la palabra. El logos. Un intelectual en el sentido prístino del buscador de conocimiento, del observador curioso e inconformista que jamás se resigna a la superficialidad de las apariencias. Un perseguidor de matices y ecos entre la uniformidad aplastante del ruido contemporáneo. Un escritor limpio, terso y versátil, de una profundidad tan transparente como su rigor moral, de una claridad tan serena como su criterio, de una madurez tan sólida como su inteligencia. Un maestro humanista de vocación generosa y paciente dedicado a transmitir los valores intangibles que dan sentido a la verdadera felicidad…)

2014/11/13

Tercera y última sesión de las XXVIII Jornadas Pedagógicas: Buenas PrácticasAyer tuvo lugar en la sala Clara Campoamor la última sesión de las XXVIII Jornadas Pedagógicas: Buenas Prácticas de los centros de Barakaldo.

El profesorado que acudió a explicarnos sus experiencias mostró su satisfacción con los resultados y logró la atención y el interés de todo el auditorio, conformado principalmente por profesorado de la zona.  

Así, las ponentes de Ibaibe, nos hablaron, entre otras cosas, de las tertulias dialógicas, literarias y curriculares, en su comunidad de aprendizaje, y su influencia positiva tanto en el alumnado como en los padres y madres que participan, sesiones en las que se trabajan las competencias básicas, la comunicación entre alumnos y la actitud crítica ante el texto, la lengua oral, la capacidad lectora y la convivencia.

Por su parte, el instituto de Cruces presentó su proyecto Irakurbentura, en colaboración con el centro de Arteagabeitia. En esta experiencia alumnos de diferente nivel académico, en grupo cooperativo, trabajan junto con los contenidos la vinculación emocional, promoviéndose la implicación en  la diversidad, la motivación, la capacidad para la conversación y, en definitiva, la autonomía y la  confianza en el futuro.

El profesorado de Bagatza nos habló de cómo tienen organizada su aula estable: actividades de tipo grupal o individual, en diferentes txokos. Los alumn@s participan con normalidad en sus grupos de referencia, en proyectos como Agenda 21, Biodiversidad o Plan de Convivencia y otras actividades del centro, y, asimismo, los del primer y segundo ciclo, y de las aulas de cinco años, pasan por el taller de cocina del aula estable.

Finalmente, la profesora ponente  del centro de Mukusuluba nos adentró en las actividades cooperativas para la inclusión que desarrollan en la escuela, a través de cuadros y organigramas que comentó incluso divertida.

De todas las ponencias os dejamos aquí las fotos y diapositivas para que podáis profundizar en las distintas experiencias y ver mejor la sistematización del trabajo, un trabajo compartido por el que les damos las gracias a todos.Ibaibe ikastetxeko esperientzia2014/11/07

28. Barakaldoko Jardunaldi Pedagogikoak. Tailerra: Proiektuen bidezko lana. Lemoizko Eskola


Lemoizko Eskolako zuzendari eta ikasketa buruak, Natxo eta Anabel, eskolako ezaugarri nagusiak aipatzen dituzte, testeuinguruaren irudia margozteko.
Lemoizko eskolako ardatz nagusien artean aniztasuna tratera da, hain zuzen ere. Horri erantzun egokia emateko lan egiteko era globala dute, non aurkitu ditzakegun hurrengo kontzeptuak: proiektuak, adimen anitzak, inklusibitatea, elkarlana...

Eskolako helburua ikasle guztien arrakasta lortzea denez, proiektuen bidez lan egitea oso metodologia  egokia delakoan hasi zirenLemoizko eskolako irakasleek metodologia hori praktikan jartzen.
Proiektuen abantailen artean batzuk azpimarratzen dituzte:
- Jarduera zabalak izaten dira.
- Umeentzako motibagarria da.
- Konpetentziak lantzeko modo egokia da.
- Jarduera soziala, abesgarria. Lan kooperatiboa bultzatzen duena. Familien parte hartzea bultzatzen da.
- Jarduerak konplexuak dira, konplexutasuna  presente egon behar duelako eskolan.
- Inklusibitatea, ikasle guztiek daukate aportatzerik.
-  Poiektuak planteamentu globalak, eleanitzak eta interdisziplinarrak dira.

Eskolako irakasle guztiek proiektuak disenatzeko elkarlean egiten dute. Astero ordubateko bilera egiten dute irakasleek proiektuak disenatu,  jarraitu eta ebaluatzeko. Plangintzan, ikasleen interesetatik abiatuta currikuluma garatzen da.
 

Saioaren bigarren zatian partaide guztiek, talde txikietan banaturik, proiektu baten diseinatu, eta geroago, sortutako zalantzak eta zailtasunak denon artean partekatzeko aukera izan dute.

 28. Jardunaldi Pedagogikoak. 2. saioa Tailerrak. "Kooperatzen ikasten eskolan" Tailerra

Continuando con las 28. Jornadas Pedagógicas de Barakaldo el 5 de noviembre, tuvo lugar la segunda jornada  con la celebración de tres talleres en los que se trabajaron diferentes formas y técnicas para afrontar la diversidad en las aulas, tema principal de las jornadas -La Diversidad en poSItivo- y donde se ofrecieron diversas metodologías inclusivas basadas en la cooperación.

Uno de estos talleres basado en el Aprendizaje Cooperativo fue dirigido por Irene Gonzalez e Ixone Akesolo del Berritzegune de Basauri-Galdakao con la participación de 60 personas con una evaluación muy positiva.
Ikasketa kooperatiboa aniztasunari erantzuteko eta eskola inklusiborantz ibiltzeko estrategia onenetarikoa da. Eskola inklusibo batek, hau da, barruan ikasle guztiak -bere berezitasunak onartuta- benetako partaide sentitzen diren eskola batek egitura kooperatibo bat erabili behar du. Ikasleen arteko elkarreraginean oinarrituta dagoen egitura batean mugitu behar gara dagoen aniztasunari erantzun egokia emateko, hain desberdinak diren ikasleak batera ikasi ahal izateko. Horrez gain, ikasketa kooperatiboa lantzerakoan garatzen diren balore eta jarrerak dira, hain zuzen ere, eskola inklusibo batek behar dituenak: aniztasunarekiko errespetua, guztion onarpena eta partaidetza, solidaritatea, elkar-laguntza, erantzunkizuna, ikuspegi kritikoa, eta abar.

Ikasketa kooperatiboa oso estrategia egokia da hainbat oinarrizko gaitasun garatzeko, eta bereziki zeharkakoak diren Herritartasunarako gaitasuna, Ekimen pertsonalekoa edo Ikasten ikasteko. Ikasketa kooperatiboak ikasketaren autorregulazioa, arduren banaketa, guztion partaidetza, ahozko komunikazio trebeziak, errespetua, elkarlaguntza, enpatia ... garatzen du.

Baina, zertan datza ikasketa kooperatiboa? Zelan egiten da?
Vic-eko Unibertsitateko ekipoak proposatzen duten markoa jarraitzen dugu: hiru eremu hauetan lan egitea:
 Vic-eko Unibertsitateko ekipoakCooperar para aprender. Aprender a cooperar J. R. Lagoren aurkezpenetik hartuta)

Lehenengo pausua taldearen kohesioa lortzea da (A eremua); horretarako hainbat dinamika proposatzen dira: koloretako mundua, maleta, elkarrizketa, pilota, ... Hala ere, ikasleak taldeka ipintzea ez da nahikoa haien artean kooperazioa garatzeko, ikasleei  kooperatzen "behartzeko" jarduera egitaratu behar da era zehatz batean, hau da, egitura kooperatiboak (B eremua) erabiltzea: folio birakaria, arkatzak erdira, 1-2-4, 3 minutuko etena, ... Eta azkenik, ikasleek gero eta hobeto kooperatzeko, ekipoko planak (C eremua) egiten dira, non ikasleek ardurak eta hobetzeko helburuak lortzeko konpromezua hartzen duten, banakakoak eta ekipokoak.

Irene Gonzalez eta Ixone Akesolo B06 Basauri-Galdakaoko Berritzeguneko Ikasketa Kooperatibo Mintegiko arduradunak dira eta berritzegunean egin duten lan guztia haien blogean eta wikian ikus dezakegu. Eskerrik asko zuen kooperazio eta kemenagatik.


2014/11/06

Taller de Proyectos de Aprendizaje en la E.S.O./ Jornadas Pedagógicas Bgune Barakaldo
La sesión tuvo lugar en la tarde de ayer, 5 de noviembre, en el centro Clara Campoamor y fue presentada por la profesora de Historia de 2º de E.S.O. del I.E.S. Artatza- Romo, Mercedes Candina, y la asesora del ámbito científico-tecnológico del Berritzegune de Leioa, Pilar Etxebarria.

Ambas expusieron la propuesta metodológica que vienen desarrollando en el instituto Artatza- Romo, la cual tiene como eje principal el trabajo por proyectos.En su exposición se destacan los siguientes puntos de interés:

 • Los alumnos tienen con frecuencia dificultades para encontrar sentido a los aprendizajes que realizan y el trabajo por proyectos, como propuesta metodológica, les proporciona el contexto necesario en el que encajar los diferentes contenidos en un marco global.

 • Es bueno que los profesores en la preparación de sus clases realicen muchos esquemas de ideas y pierdan el miedo a mezclar temas. Se parte siempre de temas curriculares, pero se huye de la  “linealidad” emanada del uso del libro de texto. 

 • Es imprescindible que los alumnos lleven a cabo un producto final (en diversos formatos: texto escrito, mural, página web…) para difundir en la comunidad educativa (exposición ante sus compañeros, ante los padres y madres,  clases a los cursos inferiores…), un producto final que englobará todas las actividades que se han realizado. Para los profesores, quizás sea el producto final lo más difícil de definir. Se aconseja que cuando los profesores diseñen el plan de trabajo, no lo hagan solos, sino en grupo, en el seminario. 
  Se trabaja con las nuevas tecnologías, tanto en la fase de investigación como en la fase de producción. Asimismo, se concede especial importancia al trabajo práctico (por ejemplo, en el laboratorio, donde toda experiencia adquiere más sentido si existe un proyecto de referencia).
 • El profesor o profesora sería más bien como un entrenador, que coordina las diferentes actividades que se hacen fundamentalmente en grupo (se subraya, pues, la importancia del trabajo cooperativo).
 • Lo que se valora es: el orden, el trabajo en equipo, también la prueba escrita (que entraría dentro de lo que se considera más tradicional, aunque los exámenes serán más de conocimiento que memorísticos), comentario de textos, de imágenes… El alumno tiene que tener un portfolio que recoja todas las actividades, esquemas y diapositivas realizadas. Las herramientas de la evaluación serán diversas: listas de control, autoevaluación, rúbricas… Evaluar no es calificar.
 • El trabajo por proyectos integra, no agrega sino que integra, muchas innovaciones que están de plena actualidad en el ámbito educativo (como la referente a las inteligencias múltiples).


  El aprendiz tiene alguna reticencia inicial porque, ante los exámenes, carece de los “apuntes clásicos”, de un texto concreto para repasar, pero, vencida esta dificultad del principio, está más motivado para el proceso de enseñanza y aprendizaje y se puede afirmar esto que decimos en último lugar: que las relaciones entre profesores y alumnos suelen mejorar y el ambiente de clase se enriquece notablemente.  Clara Campoamor zentroan atzoko arratsaldean, azaroaren 5ean, gertatu zen saioetariko bat dugu eta Artatza- Romo BHIko Mercedes Candina Historia irakasleak (DBHko 2. maila) eta Pilar Etxebarria Leioako Berritzeguneko zientzia- teknologia esparruko aholkulariak aurkeztua izan zen.

  Bi emaileek  Artatza- Romo Institutuan garatzen ari diren proposamen metodologikoa azaldu zuten, proiektuen bidezko lana ardatz nagusia duelarik.


  Beren azalpenetik ateratako zenbait puntu nagusi hauetxek ditugu:

  • Ikasleek zailtasunak izaten dituzte egiten dituzten ikasketei zentzua aurkitzeko eta proiektuen bidezko lanak, proposamen metodologikotzat hartuta, beharrezko testuingurua ematen die, non eduki desberdinak txertatu, marku globalean.

  • Klaseak prestatzerakoan, irakasleek ideiak garatzeko eskemak egin ditzatela komenigarria da, baita ere gaiak nahasteari beldurra gal dezatela. Kurriluaren ikasgaietatik abiatzen da beti, hots, programazioa betetzen da, baina proposamen metodologiko honetan urrun geratzen da testuliburu hutsaren erabilpenetik sortutako “norabidea”.

  • Ikasleek amaierako ekoizpen bat egingo dute ( formato desberdinetakoa: idazkia, hormairudia, web orrialdea…) hezkuntza elkartean zabaltzeko (ikaskideen aurreko azalpena, gurasoen aurrekoa, beheragoko ikastaldeei emanikoa…), ekoizpen honek egindako jarduera guztiak biltzen dituelarik. Irakasleentzat agian amairako ekoizpena  da  erabakitzeko zailena. Irakasleak lan plangintza diseinatzera doazenean, aholkua da lantaldean, mintegian egin dezatela, ez bakarrik.  

  • IKTekin lan egiten da, bai ikerkuntza aldian bai ekoizpenekoan. Halaber, lan praktikoari bereziko garrantzia ematen zaio (adibidez, laborategian, non edozein esperientzia, proiektua erreferentzia izanik, zentzu handiagoa lortzen baitu).

  • Irakasleak entrenatzaile baten moduan jokatuko du, egiten diren jarduera desberdinak koordinatuz, ikasleen lantaldearen garrantzia azpimarratzen delarik.

  • Baliosten dena hauxe da: argitasuna, ordena, taldelana, idatzitako proba (baina azterketak oroimenezkoak ez dira izango, baizik eta ezaguerakoak), testuen iruzkinak, irudien komentarioak… Ikasleak portfolioa izango du egindako jarduera, ariketak, eskema eta diapositiba guztiak biltzen dituena. Ebaluazioko tresnak desberdinak izango dira: kontrol zerrendak, autoebaluazioa, errubrikak… Ebaluatzea ez da kalifikatzea

  • Proiektuen bidezko lanak gaur egun heziketa eremuan berriztapen asko barneratzen ditu (ez da gehitzea, baizik eta integratzea edo osatzea): adibidez, adimen anitzei dagokiena.

  Ikasleak hasieran errezeloren bat erakutsi ahal du etsaminaren momentuan “apunte klasiko” direlakoak, testu zehatza eta mugatua, ez bait ditu (baditu landutako material guztiak), baina, hasierako oztopo hauek gaindituta, ikas- irakaste prozesurako motibazio handiagoa izaten du eta azkenengo hau esan ahal da: irakasleen eta ikasleen arteko harremanak hobetu egiten direla eta ikasgelaren giroa nabarmenki aberasten dela.