2009/10/14

23.Jardunaldi Pedagogikoak: Pere Pujolás

Eduk antolamenduzko kontuak azaldu ondoren, hasi da Pujolásen hitzaldia.15195

Punto de partida del AC (Aprendizaje Cooperativo)

1.- Para Pujolás, sólo estructurando el aula de forma cooperativa haremos que aprendan juntos alumnos diferentes, e incluso muy  diferentes. Esto implica no seleccionar a los alumnos, no excluirles por cualquier motivo: raza, discapacidades... Es decir no solo los "integrables" tienen espacio, han  de tenerlo todos.  APRENDER CON Y DE LOS COMPAÑEROS.

2.- Cooperar es algo más que colaborar, ya que la primera añade un valor de solidaridad y de  respeto a la diferencias. Si el aula están seleccionados, esto no es posible.

3.- Algunas Competencias Básicas (competencias comunicativas, como argumentar, ...o las que hacen referencia a las competencias sociales, diálogo y negociación...) no se pueden practicar, o sea, aprender, sino tienen la posibilidad de practicarlas. ¿ Favorece la forma de enseñar actual el desarrollo de esas competencias?

Es necesario cambiar la estructura del aprendizaje para poder trabajar competencias. Pilares de esta estructura:

1.- Enseñanza personalizada, ajustada a las características diversas del alumnado (diseño UNIVERSAL del aprendizaje, o sea, diseñado de forma accesible para que desde el comienzo se adapte a TODOS LOS ALUMNOS) o sea, no diseñar para un "alumno medio" que no existe, en realidad. Disponer de múltiples formas de presentar los aprendizajes, beneficiando a los múltiples tipos de alumnado (visuales , auditivos...)

2.- La autonomía de los estudiantes. Que sean capaces de aprender de forma cada vez más autónoma. Esto supone que disponen de estrategias de autorregulación del aprendizaje, por ejemplo. Hay alumnos que aprenden así, o sea, que se puede enseñar. Debemos aprender los docentes estas estrategias.

3.- Estructura cooperativa del aprendizaje (que los alumnos se ayuden mutuamente)

Esto conforma un dispositivo pedagógico complejo: PAC
Cooperar para aprender, aprender a cooperar:  CA-AC


(zuzenean hartuta dago, hizlariak erabilitako hizkuntzan)

_________________________________________

Bigarren zatian, Pujolás ari da arlo praktikoa jorratzen. Oso argi utzi digu Ikasketa Kooperatiboaren bi kontzeptu:

  • Lan kooperatiboa,  hobeto ikasteko.

  • Lan kooperatiboa ikasgai gisa, kurrikulumean agertzen den bezala.

Bestetik, aholkuak ari da ematen: zeintzu arrisku egon daitezke, eragozpenak sortzen denean, nola jokatu... Berak badaki hasieran ikasleek ere zailtasunei aurrean, ez dutela nahi izango lan-taldeetan jarraitu. Horren aurrean, jakitea prozesu normala dela.

CA-AC Programa: Edukiak

Ikasturte honetan ari dira programa hau antolatzen eta zabaltzen. Interbentziorako eremuak ez dira finkoak. Beharren arabera, 3 eremu landu beharko dira edo bakar bat baino ez. Ez dira linealak ere, eremuetako dinamika zein egiturak nahastu daitezke.

1.- Taldearen kohesioa: A interbentzio-eremua

2.- Lan-taldea ikasteko baliabide bezala: B interbentzio-eremua

3.- Lan-taldea bera edukia bezala:  C interbentzio-eremua

Nola eratu taldeak

Lehengoz, ikasle-taldea sailkatu. Hiru talde egin, irizpide hauekin:

  • Laguntza emateko egokienak: 6

  • Nekez bakarrik lan egin daitekeenak: 6

  • Gainontzekoak erdiko taldean.

Hetereogeneoak egiteko lan-taldeak, adibidez, launaka jartzen baditugu, bat izango lehen taldekoa, beste bat bigarren taldekoa eta bi azken taldekoak.

No hay comentarios:

Publicar un comentario