2012/11/04

MATEMATIKA KONPETENTZIA

Aste honetan, HH eta LHko irakasle batzuk elkartu gara Arteagabeitia ikastetxean Matematika Konpetentziari buruz hausnartzeko asmoz. Haien Hobekuntza Planean planteatutako bi saioko formakuntza jarduera hau aprobetzatuz  alde teoriko bai praktikoa  jo ditugu Txerra G. Guirles, Sestaoko Berritzeguneko aholkulariak zuzendua.
Lehenengo saioaren sarrera izan da  Matematika Konpetentziaren definizioa azaltzea eta komentatzea :

"La competencia matemática es la capacidad (habilidad, destreza...) de realizar una tarea con éxito (comprender, interpretar, cuantificar, analizar, relacionar, resolver, decidir..), utilizando, relacionando e integrando diferentes conocimientos matemáticos (numéricos, operacionales, geométricos...) en un contexto determinado (aplicación en situaciones de vida cotidiana)".
 
Beraz, gure helburu nagusia  ikasleak konpetenteak izaten laguntzea izan behar da eta ez, edukin matematikoak lantzea. Azken hauek, gure helburu nagusi hori lortzeko tresnak besterik ez dira izan beharko.

"La resolución con éxito de tareas complejas, en un contexto mas o menos cotidiano y de la vida real, sólo es posible cuando la persona es capaz de activar o hacer funcional lo que sabe.
Saber un contenido matemático, por sí sólo, no nos hace competentes"

Beharrezkoa da, orduan, klaustro mailan, akordioetara ailegatzea  hainbat irizpide metodologikoetaz: jarduera motak, irakasle eta ikasle rolak, taldekatze motak, denbora eta gela antolamendua, eduki edo konpetentzia ardatz jota...
Txerrak bi aholku nagusi eman dizkigu:
  • Algoritmoak ebazteko orduak murriztu (hamabostaldero, ordu bateko tailer batean nahiko)
  • Umeei arrazoitzen lagundu problemen ebazpenen bitartez.
Horretarako umeei azaltzen dizkiegun problema ereduak birplanteatu behar ditugu, bai linguistika aldetik bai  kalkulu mota, kodifikazio matematiko, soluzioaren interpretazio...eta abarren aldetik
Askotan, umeek idatzizko ulermen arazoak dituzte eta ez matematikoak. Beraz, problemen enuntziatuak zaindu  eta formato desberdinetan azaldu behar ditugu (grafiko, ahozko eta idatzizkoak).

Garrantzitsua da denbora eta aukera ematea mota askotako problemak lantzen; taldetan ebazpenetaz eztabaidatzen; problema berriak sortzen, asmatzen; kalkuluak buruz, kalkulagailuz zein paperean egiten; hau dena, ikasleei pentsatzen irakatsiz.

Bigarren saioa guztiz praktikoa izan da. Txerrak proposatzen duen hobekuntzarako programa ezagutu dugu. Horretarako hiru motatako problemak ebatzi ditugu : ahozkoak, grafikoak eta idatzizkoak.
1.zikloan problemak izan behar dira ahozkoak eta grafikoak ,astean bi saio bana, dio Txerrak. Horrela jakin ahal dugu ikasleak erlazio matematikoak ulertu dituen idatzizko ulermen arazo linguistikoetatik desligatuz.
2. eta 3. zikloetan, aldiz, hiru motatako problemak lantzen dira, astero saio bana.
Ahozko problemetan, umeek, banaka zein binaka, problema bakoitza bi aldiz entzun eta gero ebazten dute. Txantiloi batean erregistratzen dituzte emaitzak, eta gero, irakaslearen laguntzaz, denak batera badoaz soluzioak komentatzen, argudiatzen, antzekoak asmatzen....
Problema grafikoetan metodologia berbera jarraitzen da. Aldatzen den bakarra  datuen aurkezpena da, hauek plantila plastifikatu batean ematen dira eta.

Hiru motatako problemetan oso garrantzitsua da umeek azaltzea erabilitako estrategia eta adierazpen matematikoa, ahoz zein idatziz.

Problemen ebazpenetan, kalkulagailua erabiltzea komeni da 1. mailatik aurrera, hauetan  premiazkoena arrazonamendua delako eta ez algoritmoen kalkulua. Azken hauek tailer batean bereziki  landuko dira.

Formakuntza saio hauetan problemen ebazpenaren funtsezkotasunez konturatu gara horren bidez prozesu eta edukin hauek, besteak beste, lantzen ditugulako: eguneroko bizimoduko arazoak identifikatzea, datuak eta haien arteko harreman garrantzitsuenak hautematea, emaitza edo soluzio zehatza edo gutxi gorabeherakoa lortzeko estrategiak sortzea, emaitzak edo usteak egiaztatzea eta emaitzak antolatzea eta jakinaraztea. Hauek guztiak ezinbestekoak  gure ikasleak konpetenteak izateko.

Programa osoa ezagutu nahi baduzue, Razonamiento lógico matemático y resolución de problemas esteka honetan klikatuz Txerrak formakuntzan aurkeztutako dokumentua eskura duzue.

Txerrab03matematika sitean ere,  programaren problemaz aparte beste motatako baliabide interesgarriak  aurki ditzakezue.No hay comentarios:

Publicar un comentario