2014/06/16

HEZKIDETZA, ikastetxeko lanerako eredu berriaAzkenengo denboraldietan, mendeko eta milurtekoko aldaketa dela eta,  emakumearen eskubideen aldeko ahaleginek ekimeneko mugak zabaldu dizkiete neskatilei. Baita mutikoei ere, zeren mutikoen eta neskatilen beharren eta eskubideen aldeko ahaleginek guztiengan eragina baitute, neskek eta mutilek desberdinak izateko eskubidea dutenari buruzko ideian, bazterkeririk edo zapalkuntzarik sufritu behar izan gabe.

Hezkidetzaren ikas-irakasteko ereduan ez dago munduari buruzko ikuspegi bakarra, ezta portaeren sailkapen ierarkizatua ere, gizonezko eta emakumezko bereizkeriaren araueko zerarik. Beraz, neskek gizarteko arloan arrakastaz mugitzeko trebeziek, mutilek arlo pribatuan modu autonomo eta solidarioan maneiatzeko ezaguerek maila bereko garrantzia izango dute. Hezkidetzak gizarteko zein arlo pribatuko menperatzeak biltzen ditu maila berean.

Nahiz eta gizonen edo emakumeen errealitate desberdinak ahal izan, desberdintasun hauen “berdintasuna”, maila berekotasuna edo garrantzi berberakoa izatea zutabe kontzeptua dela jotzen du feminismo berriak, feminismo dialogikoak, hots, pertsona desberdinek parte hartzeko zabalik dagoen feminismoak.

Eta, testuinguru honetan, Lidia Puigvert eta Marina Subirats bezalako adituak kokatzen dira.

Beraz, hezkidetza balioen berdintasunean heztea da, inolako bazterkeriarik gabe.

No hay comentarios:

Publicar un comentario