2014/11/21

AZAROAREN 25a: EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA


Data hau ezezagunagoa da  martxoaren 8koa baino, baina pixkanaka pixkanaka finkatuz doa,  batez ere ikastetxeetan, jarduera desberdinak emakumearen kontrako bortizkeriaren inguruan egiten direlarik.

Gai hau tratatu dugu Berritzeguneko Hezkidetza mintegian ere. Partaideok ikuspuntuak elkartrukatu ditugu gure ikasleekin lan egiteko egokiagoa denari buruz (gure ikasleekin, baita ere beste hezkuntza elkarkideekin).

Egia da, emakumearentzako tratu txar fisiko edo psikologikoari buruzko ikerketek arazo larriaren aurrean gaudela frogatu arren (Europa osoan, ingurune hurbilena aipatzeagatik), ikasleek errealitate gaitzesgarri hau berena ez den zerbaitetzat jotzeko joera dutela, jende helduarekin zer ikusirik duen arazotzat, ez beraiekin eta, kasurik txarrenean, beren etxeetan gertatzen ari daitekeen arazotzat.

Hala ere, adituek nerabeen artean ezezko portaerak ikus daitezkeela seinalatzen dute, kontrolatzeko edo beste pertsonaren gaineko indarra egiteko nahiarekin lotuta (bereziki, bikoteak direnean), etorkizunean agerian agertuko den jokaera bortitz gordinaren hastapena diren jarrerak.

Nahiz eta nerabeek, oro har,  bikote-erlazioaren ideia erromantikoa izan (batez ere neskek), bestea kontrolatzeko nahi hau ezezkoa dela ulertarazi behar diegu eta ez duela maitasunarekin ikusi behar.

Bada, ikasleekin landu behar dugun gaia da,  batez ere teknologia berrien potentzialtasunarekin larriagotzen den gaia delako:   bestearengan boterea erakusteko asmoz, telefono mugikorraren etengabeko erabileraren bitartez, WhatsApp-aren bidez, sare sozialetako bere edo besteen askatasunaren aurkako erasoak... etab.


Esta fecha es menos conocida que la del 8 de marzo, pero poco a poco va afianzándose sobre todo en los centros educativos, donde se realizan distintas actividades en torno a la violencia contra la mujer.

También lo hemos tratado en el seminario de Coeducación del Berritzegune, intercambiando puntos de vista sobre lo que creemos que es más conveniente para trabajar con nuestros alumn@s (con nuestros alumnos, y con los restantes agentes educativos también).

Lo cierto es que, si bien los estudios sobre el maltrato físico o psicológico a la mujer demuestran que estamos ante un problema grave (por hablar del entorno más próximo, en toda Europa), los chaval@s tienden a considerar esta execrable realidad como algo ajeno,  como algo que no les corresponde, que le sucede a la gente adulta, que, en el peor de los casos, puede estar sucediendo en sus casas.

Sin embargo, los expertos indican que entre los adolescentes se pueden observar ya formas de comportamiento, ligadas al deseo de controlar o ejercer fuerza sobre la otra persona (en particular, cuando se trata de parejas), actitudes que son la antesala de conductas violentas que se pondrán ampliamente de manifiesto en un futuro.

Aunque los adolescentes tengan, en general, una idea romántica de la relación de pareja (sobre todo ellas), hay que hacerles entender que este intento de control es negativo y nada tiene que ver con el amor.

Hay, pues, que trabajar este tema en clase, que, en el caso de nuestros estudiantes, se agrava con la potencialidad de las nuevas tecnologías: controlar los movimientos del otr@ mediante el uso constante del móvil, el WhatsApp, los ataques a la libertad propia y ajena en las redes sociales… etc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario