2014/11/06

Taller de Proyectos de Aprendizaje en la E.S.O./ Jornadas Pedagógicas Bgune Barakaldo
La sesión tuvo lugar en la tarde de ayer, 5 de noviembre, en el centro Clara Campoamor y fue presentada por la profesora de Historia de 2º de E.S.O. del I.E.S. Artatza- Romo, Mercedes Candina, y la asesora del ámbito científico-tecnológico del Berritzegune de Leioa, Pilar Etxebarria.

Ambas expusieron la propuesta metodológica que vienen desarrollando en el instituto Artatza- Romo, la cual tiene como eje principal el trabajo por proyectos.En su exposición se destacan los siguientes puntos de interés:

 • Los alumnos tienen con frecuencia dificultades para encontrar sentido a los aprendizajes que realizan y el trabajo por proyectos, como propuesta metodológica, les proporciona el contexto necesario en el que encajar los diferentes contenidos en un marco global.

 • Es bueno que los profesores en la preparación de sus clases realicen muchos esquemas de ideas y pierdan el miedo a mezclar temas. Se parte siempre de temas curriculares, pero se huye de la  “linealidad” emanada del uso del libro de texto. 

 • Es imprescindible que los alumnos lleven a cabo un producto final (en diversos formatos: texto escrito, mural, página web…) para difundir en la comunidad educativa (exposición ante sus compañeros, ante los padres y madres,  clases a los cursos inferiores…), un producto final que englobará todas las actividades que se han realizado. Para los profesores, quizás sea el producto final lo más difícil de definir. Se aconseja que cuando los profesores diseñen el plan de trabajo, no lo hagan solos, sino en grupo, en el seminario. 
  Se trabaja con las nuevas tecnologías, tanto en la fase de investigación como en la fase de producción. Asimismo, se concede especial importancia al trabajo práctico (por ejemplo, en el laboratorio, donde toda experiencia adquiere más sentido si existe un proyecto de referencia).
 • El profesor o profesora sería más bien como un entrenador, que coordina las diferentes actividades que se hacen fundamentalmente en grupo (se subraya, pues, la importancia del trabajo cooperativo).
 • Lo que se valora es: el orden, el trabajo en equipo, también la prueba escrita (que entraría dentro de lo que se considera más tradicional, aunque los exámenes serán más de conocimiento que memorísticos), comentario de textos, de imágenes… El alumno tiene que tener un portfolio que recoja todas las actividades, esquemas y diapositivas realizadas. Las herramientas de la evaluación serán diversas: listas de control, autoevaluación, rúbricas… Evaluar no es calificar.
 • El trabajo por proyectos integra, no agrega sino que integra, muchas innovaciones que están de plena actualidad en el ámbito educativo (como la referente a las inteligencias múltiples).


  El aprendiz tiene alguna reticencia inicial porque, ante los exámenes, carece de los “apuntes clásicos”, de un texto concreto para repasar, pero, vencida esta dificultad del principio, está más motivado para el proceso de enseñanza y aprendizaje y se puede afirmar esto que decimos en último lugar: que las relaciones entre profesores y alumnos suelen mejorar y el ambiente de clase se enriquece notablemente.  Clara Campoamor zentroan atzoko arratsaldean, azaroaren 5ean, gertatu zen saioetariko bat dugu eta Artatza- Romo BHIko Mercedes Candina Historia irakasleak (DBHko 2. maila) eta Pilar Etxebarria Leioako Berritzeguneko zientzia- teknologia esparruko aholkulariak aurkeztua izan zen.

  Bi emaileek  Artatza- Romo Institutuan garatzen ari diren proposamen metodologikoa azaldu zuten, proiektuen bidezko lana ardatz nagusia duelarik.


  Beren azalpenetik ateratako zenbait puntu nagusi hauetxek ditugu:

  • Ikasleek zailtasunak izaten dituzte egiten dituzten ikasketei zentzua aurkitzeko eta proiektuen bidezko lanak, proposamen metodologikotzat hartuta, beharrezko testuingurua ematen die, non eduki desberdinak txertatu, marku globalean.

  • Klaseak prestatzerakoan, irakasleek ideiak garatzeko eskemak egin ditzatela komenigarria da, baita ere gaiak nahasteari beldurra gal dezatela. Kurriluaren ikasgaietatik abiatzen da beti, hots, programazioa betetzen da, baina proposamen metodologiko honetan urrun geratzen da testuliburu hutsaren erabilpenetik sortutako “norabidea”.

  • Ikasleek amaierako ekoizpen bat egingo dute ( formato desberdinetakoa: idazkia, hormairudia, web orrialdea…) hezkuntza elkartean zabaltzeko (ikaskideen aurreko azalpena, gurasoen aurrekoa, beheragoko ikastaldeei emanikoa…), ekoizpen honek egindako jarduera guztiak biltzen dituelarik. Irakasleentzat agian amairako ekoizpena  da  erabakitzeko zailena. Irakasleak lan plangintza diseinatzera doazenean, aholkua da lantaldean, mintegian egin dezatela, ez bakarrik.  

  • IKTekin lan egiten da, bai ikerkuntza aldian bai ekoizpenekoan. Halaber, lan praktikoari bereziko garrantzia ematen zaio (adibidez, laborategian, non edozein esperientzia, proiektua erreferentzia izanik, zentzu handiagoa lortzen baitu).

  • Irakasleak entrenatzaile baten moduan jokatuko du, egiten diren jarduera desberdinak koordinatuz, ikasleen lantaldearen garrantzia azpimarratzen delarik.

  • Baliosten dena hauxe da: argitasuna, ordena, taldelana, idatzitako proba (baina azterketak oroimenezkoak ez dira izango, baizik eta ezaguerakoak), testuen iruzkinak, irudien komentarioak… Ikasleak portfolioa izango du egindako jarduera, ariketak, eskema eta diapositiba guztiak biltzen dituena. Ebaluazioko tresnak desberdinak izango dira: kontrol zerrendak, autoebaluazioa, errubrikak… Ebaluatzea ez da kalifikatzea

  • Proiektuen bidezko lanak gaur egun heziketa eremuan berriztapen asko barneratzen ditu (ez da gehitzea, baizik eta integratzea edo osatzea): adibidez, adimen anitzei dagokiena.

  Ikasleak hasieran errezeloren bat erakutsi ahal du etsaminaren momentuan “apunte klasiko” direlakoak, testu zehatza eta mugatua, ez bait ditu (baditu landutako material guztiak), baina, hasierako oztopo hauek gaindituta, ikas- irakaste prozesurako motibazio handiagoa izaten du eta azkenengo hau esan ahal da: irakasleen eta ikasleen arteko harremanak hobetu egiten direla eta ikasgelaren giroa nabarmenki aberasten dela.

3 comentarios:

 1. Diapositibak web-helbide honetan daude.
  https://docs.google.com/presentation/d/1DzeDELTQ4kWUec1l7sQR7KaFLPs4o8dAUjwoeTB1T3w/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

  ResponderEliminar
 2. Mila esker, Pilar, oso lagungarria izango da. Agur berotsuena!

  ResponderEliminar