2015/03/04

MARTXOAK 8: EMAKUME LANGILEAREN NAZIOARTEKO EGUNA / El 8 de MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
     Emakumearen aldeko egun bat ezartzeko asmoa XIX mendearen amaieran sortu zen, iraultza industrialaren garaian. Lehenago, mende honen hasieran, gertakizun bat abiapuntu historiko bihurtu zen: Nueva York Estatuan, Cotton Textile Factory lantegian, zenbait emakume langilek greba baketsua egiten erabaki zuten,  lanaren baldintzak salatzeko, diruirabazi handiagoa eskatzeko, lanaldiaren murrizketa eta umeen lana desagerterazteko. Lantegiari surik eman zioten eta 129 emakume hil ziren.

     Aldi honetatik aurrera, data honekin emakumearen aurrerapenak ospatzen dira politikaren, gizartearen, ekonomiaren, pertsonaren eta jakituriaren alorretakoak. Nahiz eta, emakumearen eskubideak lortzeko bidean, askoz lehenago hasi: aintzineko Grezian bertan, adibidez, Lisístrata figura ekarri ahal dugu, giza askatasunaren aldeko sinbolo bihurtuta.  Julian Marías filosofoak (1914-2005), Ortega y Gasset-en dizipuluak,  hauxe dio: gizonak eta emakumeak “bi klima” eratzen dutela, bataz beste, batak besteari zuzendua, eta funtsezko interakzio hau gizabanakoa hazteko eta garatzeko testuingurua da.

     La idea de establecer un día para conmemorar a la mujer se plasmó a finales del S. XIX, en la época de la revolución industrial. Antes, a principios de este siglo, había tenido lugar un hecho histórico que se convirtió en referente inicial: en el Estado de Nueva York, en la fábrica Cotton Textile Factory, un grupo de mujeres trabajadoras declararon una huelga pacífica para protestar por sus condiciones laborales, pedir aumento de salario, reducción de la jornada laboral y el fin del trabajo infantil. La fábrica fue incendiada y murieron 129 mujeres.

Julián Marías (1914-2005)
A partir de este periodo, con esta fecha se recuerdan los avances de la mujer en el ámbito de lo político, social, económico, personal y del saber. No obstante, la lucha por los derechos de la mujer tiene antecedentes lejanos: recordemos, por ejemplo, ya en la Grecia antigua la figura de Lisístrata, como expresión de fuerza femenina liberalizadora. Dice el filósofo Julián Marías que el hombre y la mujer constituyen dos climas diferentes, uno referido al otro, referencia fundamental en la que crece y se desarrolla el individuo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario