2018/03/06

MARTXOAK 8: BERDINTASUNA ERAIKITZEN DUGU

    “Berdintasuna eraikitzen dugu”  da Hezkuntza Sailak ateratako proposamen didaktikoaren izenburua. Proposamen honen helburuak honakoak ditugu:


·         Zaintza eta etxeko lanak zeinek betetzen dituen ohartu, arreta horretan jarriz,

elkarrerantzukizunez jokatzen den jakiteko.

·         Feminizatuta edo maskulinizatuta dauden ogibideetaz ohartzea, hauek aztertuz,

egoera diskriminatzaileak direla konturatzeko.

·         Jarrera aldaketak sustatu elkarrerantzukizunean oinarritutako harremanak ezarri

ditzaten.

·         Lan erreproduktiboa ezinbestekoa dela baloratu gizartea garatzeko.

·         Pertsonek betetzen ditugun espazioak zein ogibideek generorik ote duten

hausnartu, genero estereotipoek aukera askatasuna mugatzen dutela ohartzeko.·         Visibilizar el trabajo doméstico y de cuidado para valorarlo y entender que son

tareas para compartir entre hombres y mujeres.

·         Reflexionar sobre las profesiones feminizadas y masculinizadas para

comprender que son realidades discriminatorias.

·         Promover el cambio de actitudes para establecer relaciones basadas en la

corresponsabilidad.

·         Valorar el trabajo reproductivo como trabajo necesario para el funcionamiento

de la sociedad.

·         Reflexionar acerca de los distintos espacios públicos y privados que ocupan las

personas para reconocer cómo los estereotipos obstaculizan la libertad de

elección.
Helburu hauei jarraituz, zenbait jarduera eta ebaluziorako irizpideak ere proposatzen dira LH eta DBHko ikasleekin lantzeko. 

En relación con estos objetivos, se proponen también varias actividades y criterios de evaluación para trabajarlos con los alumn@s de Primaria y de Secundaria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario